ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตที่มีคนในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง

ประกาศ ณ วันที่ : 08/03/2024#จันทนิมิตแจ้งข่าว

​ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตที่มีคนในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทนิมิตสิทธิประโยชน์ 1.ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลผู้ป่วยโดยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม2.ได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ทุกเดือน

สมัครได้ที่ รพ.สต.จันทนิมิต ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 090-777-8876

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

ผู้ป่วยติดเตียง