ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2567

ประกาศ ณ วันที่ : 08/03/2024#จันทนิมิตแจ้งข่าว
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2567 เพื่อแจ้งให้ทราบว่า เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน เริ่มแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนมีนาคม ถึง 30 เมษายน 2567 และให้ผู้ได้รับหนังสือแจ้งประเมินแล้วสามารถชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นวันสุดท้าย ไม่มีค่าปรับและเงินเพิ่ม หากเกินกำหนดชำระต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่ม ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน กรกฎาคม 25
67 ต่อไป
#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 256722