ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิตและโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิตฯ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ ณ วันที่ : 11/03/2024



#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิตและโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิตฯ

เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

ระดับชั้นเตรียมอนุบาลเกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2564 - 16 พฤษภาคม 2565

ระดับชั้นอนุบาล 1 เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2563 - 16 พฤษภาคม 2564

ระดับชั้นอนุบาล 2 เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2562 - 16 พฤษภาคม 2563

ระดับชันอนุบาล 3 เกิดระหวาง 17 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2562

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 - 30 เมษายน 2567

ในวันและเวลาราชการ

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา

โปรโมทโพสต์

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์