ตลาดนัดแก้หนี้

ประกาศ ณ วันที่ : 14/03/2024#จันทนิมิตแจ้งข่าว

จังหวัดจันทบุรี โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ระดับอำเภอขอเชิญร่วมจัดกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้"

เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เกิดความเป็นธรรม และทั่วถึง แก่ประชาชน

จึงประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียน

เข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้"

ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทนิมิต

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️กฟ