โรคมาลาเรีย

ประกาศ ณ วันที่ : 02/04/2024#จันทนิมิตแจ้งข่าว                                                                                            

ไข้มาลาเรีย โรคติดต่อจากยุงก้นปล่อง (Malaria) โรคไข้มาลาเรีย (Malaria) มียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรค ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หนาวสั่น ซีดลง เนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก ถ้าเป็นชนิดรุนแรงอาจมีอาการไตวาย ตับอักเสบ ปอดผิดปกติ และอาจมีความผิดปกติทางสมองที่เรียกว่า มาลาเรียขึ้นสมองได้

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

าัพ