โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฟรี

ประกาศ ณ วันที่ : 04/04/2024#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ขอเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฟรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

โดยมี -กิจกรรมฟังพระเทศน์ -กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ และการออกกำลังกาย โดย รพ.สต.จันทนิมิต -กิจกรรมนันทนาการ เกมส์หมุนวงล้อนำโชค และอื่นๆ -กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตามประเพณีสงกรานต์ -กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทนิมิต

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

กก