จันทนิมิตแจ้งข่าว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ประชาสัมพันธ์งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ

ประกาศ ณ วันที่ : 09/04/2024#จันทนิมิตแจ้งข่าว
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ประชาสัมพันธ์งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 200 มม. และวางท่อประปา
บริเวณ แยกวัดไผ่ล้อม ถนนญาณวิโรจน์ หมู่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 13 เมษายน 2567
อาจจะทำให้มีการจราจรติดขัด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจyh