ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ประกาศ ณ วันที่ : 16/03/2023


ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 

#ศูนย์ข้อมูลข่าวเทศบาลเมืองจันทนิมิต #เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ