ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ : 07/09/2023


ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

 #ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทนิมิต #เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ