ประชุมการวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ : 06/02/202460267_ประชุมการวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

#จันทนิมิตเพื่อประชาชน

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองจันทนิมิต

นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต เป็นประธานการประชุมการวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการงาน ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าร่วมการประชุมการวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ได้พิจารณายกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ให้ครูและบุคลากรทางการสถานศึกษาไม่ต้องอยู่เวรรักษาการณ์สถานศึกษา เพื่อกำหนดบทบาทความร่วมมือและประสานการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ติดตาม กิจกรรมดีๆ จาก เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ที่ website facebook และyoutube เพียงพิมพ์คำว่า เทศบาลเมืองจันทนิมิต... ฝากกดไลค์ กดติดตามกันด้วยนะครับ

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ ❤

ววสสสสสวสวส