ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

ประกาศ ณ วันที่ : 12/02/2024120267_ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

#จันทนิมิตเพื่อประชาชน

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองจันทนิมิต

นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต มอบหมายให้ นายฤๅชา สายภัทรานุสรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ข้าราชการ และตัวแทนชุมชนตำบลจันทนิมิต เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 3/2567

โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566

เรื่อง จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2567 และจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570(เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม)ครั้งที่ 3/2567

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ

ติดตาม กิจกรรมดีๆ จาก เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ที่ website facebook และyoutube เพียงพิมพ์คำว่า เทศบาลเมืองจันทนิมิต... ฝากกดไลค์ กดติดตามกันด้วยนะครับ

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ ❤

หหกหหหกหฟกกกฟ