ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

ประกาศ ณ วันที่ : 12/02/2024120267_ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

#จันทนิมิตเพื่อประชาชน

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองจันทนิมิต

นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต หัวหน้าส่วนการงาน ข้าราชการ และคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570(เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 3/2567

โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566 เรื่อง พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2567

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ

ติดตาม กิจกรรมดีๆ จาก เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ที่ website facebook และyoutube เพียงพิมพ์คำว่า เทศบาลเมืองจันทนิมิต... ฝากกดไลค์ กดติดตามกันด้วยนะคะ

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

้า้้า้้ดเกกดเ