ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศ ณ วันที่ : 14/02/2024140267_ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

#จันทนิมิตเพื่อประชาชน

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลเมืองจันทนิมิต

นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต

ได้จัดการต้อนรับเทศบาลตำบลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่เข้ามาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต ตามโครงการฝึกอบรมอสม.เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาการ ความเข้าใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 97 คน

โดยนายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพยุห์ที่เข้าทัศนศึกษาดูงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต และเยี่ยมชมอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล โดยทางเทศบาลเมืองจันทนิมิตได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี

โดยได้รับเกียรติจากนางกานตนา เทพจันดา อสม.ดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออก พ.ศ.2566 สาขาเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ติดตาม กิจกรรมดีๆ จาก เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ที่ website facebook และyoutube เพียงพิมพ์คำว่า เทศบาลเมืองจันทนิมิต... ฝากกดไลค์ กดติดตามกันด้วยนะครับ

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ ❤️

วววสววั้เดเ่เ่้่เ