ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ : 19/02/2024190267_ ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี
#จันทนิมิตเพื่อประชาชน
วันจันทร์ที่  19  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์  ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
นายคมจักร  ถาวรวิริยะนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต มอบหมายนายอนุชา สยามไชย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต  และรองปลัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับทราบกำหนดการและรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
....ติดตาม กิจกรรมดีๆ จาก เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ที่ website facebook และyoutube เพียงพิมพ์คำว่า เทศบาลเมืองจันทนิมิต... ฝากกดไลค์ กดติดตามกันด้วยนะครับ
#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

123456