100467_ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว 2567

ประกาศ ณ วันที่ : 10/04/2024100467_ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว 2567

#จันทนิมิตเพื่อประชาชน

วันพุธที่ 10 เมษายน  2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยจันทร์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 

นายคมจักร  ถาวรวิริยะนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว (Long term care) จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ให้ได้รับการปรับสภาพร่างกาย  จิตใจมีความเข้มแข็ง  ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและพฤติกรรมให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข


....ติดตาม กิจกรรมดีๆ จาก เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ที่ website facebook และyoutube เพียงพิมพ์คำว่า เทศบาลเมืองจันทนิมิต... ฝากกดไลค์ กดติดตามกันด้วยนะครับ  

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

่กดเืัำพฟหก