ประชุมประจำเดือนเมษายน 2567

ประกาศ ณ วันที่ : 10/04/2024100467_ประชุมประจำเดือนเมษายน 2567

#จันทนิมิตเพื่อประชาชน

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น 4 เทศบาลเมืองจันทนิมิต

นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต มอบหมายให้นายวินัย ประจำเรือ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และข้าราชการเทศบาลเมืองจันทนิมิต

โดยมีระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

เรื่องเข้าก่อนวาระการประชุม 1.แนะนำระบบสำหรับการบริหารจัดการท้องถิ่นอัจริยะ นำเสนอโดย บริษัท เบดร็อค อนาใลติกส์ จำกัด

2.การแบ่งปันความรู้ 5 นาที นำเสนอโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

- กองการศึกษา

- กองช่าง

- กองคลัง

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- สำนักปลัดเทศบาล

- รองปลัดเทศบาล

- ปลัดเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

ติดตาม กิจกรรมดีๆ จาก เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ที่ website facebook และyoutube เพียงพิมพ์คำว่า เทศบาลเมืองจันทนิมิต... ฝากกดไลค์ กดติดตามกันด้วยนะครับ

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

ggdssdsdfsd