ประกาศ เทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๙

ประกาศ ณ วันที่ : 15/06/2023


ประกาศ เทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๙

 #ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทนิมิต #เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ