ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ : 02/10/2023


ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 #ศูนย์ข้อมูลข่าวเทศบาลเมืองจันทนิมิต #เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ