ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางวีและก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนตรีรัตน์ ซอย ๑๙ เชื่อมถนนจันทนิมิต ๒ หมู่ ๔ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ : 30/04/2024


ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางวีและก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนตรีรัตน์ ซอย ๑๙ เชื่อมถนนจันทนิมิต ๒ หมู่ ๔ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 #ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทนิมิต #เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ