ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย ๑๙ ถนนตรีรัตน์ หมู่ ๔ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ : 14/05/2024


ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย ๑๙ ถนนตรีรัตน์ หมู่ ๔ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 #ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทนิมิต #เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ