ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565)

ประกาศ ณ วันที่ : 12/12/2022