ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน ตุลาคม 2565)

ประกาศ ณ วันที่ : 03/11/2022