ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ : 12/03/2024


ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทนิมิต #เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ