ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ : 12/03/2024


ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ 

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทนิมิต #เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ