ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานผลการดำเบินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ : 20/03/2024


ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานผลการดำเบินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทนิมิต #เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ