รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ประกาศ ณ วันที่ : 21/03/2024


ายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

 #ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทนิมิต #เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ