ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ผลการลดพลังงานตามมาตรการลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองจันทนิมิต

ประกาศ ณ วันที่ : 30/04/2024


ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ผลการลดพลังงานตามมาตรการลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองจันทนิมิต 

#ศูนย์ข้อมูลข่าวเทศบาลเมืองจันทนิมิต #เพราะคุณคือคนสำสัญเราจึงใส่ใจ