ประกาศรายชื่อผู้ไม่รับหนังสือแจ้งประเมินเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกำหนดประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศ ณ วันที่ : 16/05/2024