ขอถังขยะใหญ่

ชื่อเรื่อง : ขอถังขยะใหญ่
ประเภทเรื่องขอบริการ : สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการขอบริการ : ถังขยะที่นำไปเปลี่ยนบริเวณระหว่างซอย 5 และ 7 ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่จะทิ้งในแต่ละวัน
เอกสารแนบ : -
วันที่บันทึก : 21/02/2024
วันที่ดำเนินการ :
Link :
สถานะ : รออนุมัติ