แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมืองจรันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569

ประกาศ ณ วันที่ : 11/10/2023


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต

อำเภอเมืองจรันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569