เรื่อง วันที่บันทึก วันที่ดำเนินการ เวลาเริ่ม เวลาสิ่นสุด สถานะ
ทดสอบ 06/05/2024 รออนุมัติ
ขอถังขยะใหญ่ 21/02/2024 รออนุมัติ
ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกคลองขี้หนอน หมู่ 5 ช่วงซอยจันทนิมิต 1 ถึง ซอยช่างหิน ออกสู่แม่น้ำจันทบุรีแถวสะพานนิรมล 20/05/2023 รออนุมัติ
ทดสอบ 11/04/2023 รออนุมัติ
ทดสอบ 22/03/2023 รออนุมัติ
ทดสอบ 20/03/2023 รออนุมัติ